Dekalog Turysty

  1. Szanuj przyrodę, nie hałasuj. Dbaj o czystość i porządek. Usuwając śmiecidajesz dowód swej kultury.
  2. Turysta twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą.
  3. Przeczytaj o tym co masz zwiedzić – zwiedź to o czym czytałeś.
  4. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie , w jakim chciałbyś je zastać.
  5. Unikaj alkoholu i innych środków odurzających.
  6. Zachowaj ostrożność twoja lekkomyślność zagraża tobie i innym.
  7. Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienia.
  8. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
  9. Wyruszając w drogę dobrze się przygotuj.
  10. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się.

Dodaj komentarz