O nas

Pół żartem, pół serio.

Życie w szkole nie jest łatwe, w szczególności w okresie pomiędzy wakacjami a feriami i odwrotnie. To bardzo trudny czas ciężkiej pracy nauczycieli i uczniów. Wspólnie harujemy, aby osiągnąć cel – opanować i realizować podstawę programową. Podczas wykonywania tego zadania mamy znacznie ograniczoną wolność. Mianowicie chodzimy od dzwonka do dzwonka, odcina się nas od świata, nie pozwalając na korzystanie z komórek, narzuca się szereg obowiązków, którym trudno sprostać. Ale na szczęście każde prawo, również oświatowe, posiada pewne luki. Jedną z nich jest możliwość organizowania grupowych ucieczek, które zyskały nazwę „wycieczki szkolne”. Jest to najlepsza forma zrywania się z lekcji, gdyż nie wchodzi ona w konflikt z prawem. Aby nie tracić okazji do skorzystania z tego przywileju powstało Szkolne Koło Turystyczne, które tak naprawdę jest dla nas kołem ratunkowym, pozwalającym na oderwanie się od szkolnej ławki i to bez pogarszania frekwencji.

Bardzo sprzyja tej idei powiedzenie, które mówi, że podróże kształcą. Dzięki temu sprawiamy wrażenie, że realizujemy szczytny cel. Tak naprawdę nadrzędnym celem każdej wycieczki szkolnej jest to, aby nie być na lekcjach. Dlatego mamy nadzieję, że jeżeli zamierzasz zerwać się z lekcji, to zrobisz to z nami.

 

P.S.

Mam nadzieję drogi internauto, że nie jesteś osobą postawioną w oświatowej hierarchii na tyle wysoko, aby zmienić obowiązujące prawo. Tym samym nie wysyłaj linka tej strony do osób, które mogłyby to zrobić. Funkcjonowanie SKT stanęłoby wtedy pod znakiem zapytania, a życie w szkole stałoby się trudniejsze.

 

Opiekunowie:

Tomasz Gajda – szczególnie doceniany przez uczestników naszych wycieczek, kiedy to znajdujemy się w  o dużych skupiskach ludzi. Jego spory wzrost pozwala błądzącym bardzo szybko zlokalizować, gdzie znajduje się reszta naszej grupy.

Andrzej Surma– hybryda czyli połączenie informatyka z wuefistą. Trzyma pieczę nad częścią informatyczną SKT. Preferuje turystykę kwalifikowaną, taką jak wyjazdy na narty, rowery a nawet spływy kajakowe.

Joanna Stankiewicz – wybierając się w podróż warto być przezornym. Dlatego do naszego grona zapraszamy kobiety, kierując się złotą myślą „ gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”.

Marek Klobuczek – na góry patrzy z dystansu. Jest zwolennikiem obszarów o niezróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Do takich miejsc można zaliczyć boiska piłkarskie. To właśnie w takie miejsca wybiera się z młodzieżą najchętniej.

 

Tomasz Oszek – wuefiarz z krwi i kości a nawet z pochodzenia. Lubi wszystkie formy wyjazdów przez nas organizowane, zwłaszcza te z przygodami. Nie straszna mu także bystra woda na spływach ni ziąb na stokach narciarskich.

Helena Draga – Trzyma pieczę nad kulturową sferą wycieczek. Bardzo lubi wyjazdy do teatru i innych tego typu przybytków kultury. Bada wzrokiem wszystkie teksty na tej stronie, by było w miarę po polsku.